December 19, 2020

Política de Privacitat

PROTECCIÓ DE DADES

1. General
Core Music Factory garanteix expressament que les dades que ens faciliti són mantingudes amb absoluta confidencialitat. .

2. Tractament de les seves dades personals        
A fi de processar la seva comanda i de cedir els drets de reproducció de les imatges als nostres clients, requerim que ens facilitin dades personals com la raó social, C.I.F., nom i cognoms, adreça, telèfon i e-mail els quals són tractats de forma informatitzada. El client autoritza expressament que aquestes dades siguin arxivats en la nostra base de dades de clients per al seu ús intern. De conformitat amb l’establert en la Llei 15/2003, de 18 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal i en la normativa de desenvolupament, que el client pugui, en qualsevol moment, accedir, modificar o sol·licitar que cancel·lem la seva informació personal de la nostra base de dades a través de la nostra pàgina Web o enviant un e-mail a miguel@persefone.com  El tractament i gestió de les mateixes compleix l’estipulat en la Llei més amunt esmentada, pel qual s’aprova el reglament de mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal. Core Music Factory en cap concepte, vendra informació sobre els seus clients a tercers ni cedirà informació de cap de les seves dades.

3. Dades de targeta de crèdit          
Core Music Factory no rep les dades de la targeta de crèdit, aquestes són enviades directament al banc a través de xxxxxxx qui processa el pagament i ens notifica la realització de l’operació sense comunicar-nos informació confidencial i privada.

4. Seguretat  
Core Music Factory prendra totes les mesures necessàries per protegir la confidencialitat de la seva informació personal. Únicament empleats autoritzats tindran accés a les bases de dades que emmagatzemen informació de l’usuari o als servidors que allotgen el nostre servei.

5. Modificacions       
Core Music Factory es reserva el dret de modificar la seva política de confidencialitat a causa d’un canvi legislatiu, jurisprudència o d’acord amb el seu criteri o pràctica empresarial. Per a qualsevol dubte o aclariment referent a la nostra política de confidencialitat, posi’s en contacte amb nosaltres escrivint a miguel@persefone.com.